Inkoopscan / bedrijfsscan

Door een uitgebreide scan uit te voeren op een commodity of uw gehele organisatie zorgt Veenstra Inkoopadvies voor een inzichtelijk en helder beeld van het huidige inkoopbeleid en de verbeterpunten.

Best Value Procurement

Best Value Procurement (BVP) is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde wordt verkregen voor de laagste prijs.

 

Werkwijze

Afhankelijk van de vraag kan een commodity of het gehele inkoopbeleid van de organisatie doorgelicht worden.

Veenstra Inkoopadvies hanteert een methode om uw inkoopprocessen te optimaliseren. De eerste fase bestaat uit een quick scan. Hiermee worden uw inkoopprocedures, uitgaven en overeenkomsten doorgelicht. Dat resulteert in een bondig, helder advies over eventuele verbeter- en (wellicht) besparingsmogelijkheden en continuïteit.

Indien deze scan hier aanleiding toe geeft worden in de tweede fase alle inkoop gerelateerde onderdelen zoals leveranciersbestand, processen en inkoopbeleid geanalyseerd. Dit wordt beschreven in een helder voorstel en kan desgewenst in een derde fase worden uitgevoerd.

Inkoopscan

Veenstra Inkoopadvies helpt bedrijven en organisaties aan verbetering van het bedrijfsresultaat en kostenbesparing op korte en lange termijn. Lees meer

Contractmanagement

Contractmanagement is de sleutelfactor voor het realiseren van de beoogde bedrijfsresultaten. Veenstra Advies helpt u hier. Lees meer

Europese aanbesteding

Veenstra Inkoopadvies heeft ruime ervaring met (Europese) aanbestedingen en ondersteund bij een efficiënte en succesvolle procedure Lees meer

Best Value Procurement

Veenstra Inkoopadvies heeft de afgelopen jaren veel ervaring met de inkoopmethodiek Best Value Procurement (BVP) opgedaan. Lees meer

Aanbestedingstraject

Veenstra Inkoopadvies ondersteunt of ontzorgt uw organisatie volledig in het uitvoeren van alle inkooptrajecten. Samen zoeken wij naar Lees meer

Contact met Veenstra

Een informerend of verkennend gesprek opstarten met Veenstra Inkoopadvies en kijken wat wij voor u kunnen betekenen? Maak contact

“Veenstra heeft voor onze 24 Friese gemeenten het inkooptraject en contracten voor de WMO en Jeugdzorg begeleid en verwezenlijkt”