Inkoopscan / bedrijfsscan

Door een uitgebreide scan uit te voeren op een commodity of uw gehele organisatie zorgt Veenstra Inkoopadvies voor een inzichtelijk en helder beeld van het huidige inkoopbeleid en de verbeterpunten.

Best Value Procurement

Best Value Procurement (BVP) is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde wordt verkregen voor de laagste prijs.

Contractmanagement

Simpel gezegd zorgt Veenstra Inkoopadvies ervoor dat uw contractmanagement en -beheer geheel geëvalueerd en op orde gebracht wordt.

Aanbestedingstraject

Veenstra Inkoopadvies licht verbeterpunten toe en zorgt voor een strategisch inkoopbeleid in samenspraak met het team.

Europese aanbesteding

Elke overheidsinstelling of publiekrechtelijke organisatie is aanbesteding plichtig en moet allerlei, vaak gecompliceerde, regels en voorschriften in acht nemen.

Inkoopscan / bedrijfsscan

Door een uitgebreide scan uit te voeren op een commodity of uw gehele organisatie zorgt Veenstra Inkoopadvies voor een inzichtelijk en helder beeld van het huidige inkoopbeleid en de verbeterpunten. Hier zullen mogelijk snelle resultaten behaald kunnen worden. Door een adviesplan op te stellen wordt al snel duidelijk wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn. Waar kunnen de besparingen worden behaald, welke processen wensen verbetering, wat is een goede en duurzame oplossing en past dit het beste bij de visie van de organisatie?

“Veenstra heeft voor onze 24 Friese gemeenten het inkooptraject en contracten voor de WMO en Jeugdzorg begeleid en verwezenlijkt”

Inkoopscan

Veenstra Inkoopadvies helpt bedrijven en organisaties aan verbetering van het bedrijfsresultaat en kostenbesparing op korte en lange termijn. Lees meer

Contractmanagement

Contractmanagement is de sleutelfactor voor het realiseren van de beoogde bedrijfsresultaten. Veenstra Advies helpt u hier. Lees meer

Europese aanbesteding

Veenstra Inkoopadvies heeft ruime ervaring met (Europese) aanbestedingen en ondersteund bij een efficiënte en succesvolle procedure Lees meer

Best Value Procurement

Veenstra Inkoopadvies heeft de afgelopen jaren veel ervaring met de inkoopmethodiek Best Value Procurement (BVP) opgedaan. Lees meer

Aanbestedingstraject

Veenstra Inkoopadvies ondersteunt of ontzorgt uw organisatie volledig in het uitvoeren van alle inkooptrajecten. Samen zoeken wij naar Lees meer

Contact met Veenstra

Een informerend of verkennend gesprek opstarten met Veenstra Inkoopadvies en kijken wat wij voor u kunnen betekenen? Maak contact